Subvenció per l’adquisició de Maquinaria

Convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible 2021 – Resolució ACC/1780/2021 – Expedient OS62402321

Import: 212.828€

Maquinària adquirida
-Linea de serrat Pezzolato
-Camió forestal amb grua per càrrega i descarrega de productes forestals
-Camió forestal amb grua i remolc forestal per càrrega i descarrega de productes forestals