SERVEIS

Treballs Forestals Presegue us ofereix tot tipus de serveis en l’àmbit forestal:

EXECUCIÓ DE PLANS DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL

 • – Estassada i poda de sota-bosc
 • – Aclarides de millora
 • – Aprofitaments forestals en tot tipus de boscos: alzinars, rouredes, pinedes, fagedes…
 • – Neteges forestals amb trituració

PREVENCIÓ D’INCENDIS

 • -Obertura i manteniment de camins, franges de protecció, tallafocs, etc.

ALTRES SERVEIS

 • – Neteges i tales d’arbres amb trituració per obra pública
 • – Tala d’arbres perillosos o conflictius
 • – Neteja i tala de parcel·les
 • – Trituració de residus forestals
 • – Neteges de línies elèctriques
 • – Treballs forestals de trepa o poda d’alçada
 • – Trituració amb molí
 • – Venda de llenya, tronc i estella